Ogrzewnictwo

Sednem poczucia bezpieczeństwa cieplnego są: możliwie krótki czas reakcji grzejników oraz optymalny wydatek energii. Gdy żądana temperatura zostaje osiągnięta grzejniki jak najszybciej przerywają grzanie. Pełne bezpieczeństwo cieplne mogą zapewnić jedynie grzejniki o znikomej bezwładności cieplnej, które do uzyskania pełnej mocy grzewczej wymagają relatywnie niewielkich ilości energii, ważną kwestią jest również szybkie rozpoczęcie lub zaprzestanie grzania. Takimi grzejnikami są produkty firmy REGULUS®-system, umożliwiające precyzję w dawkowaniu ciepła, niemożliwą do uzyskania przez żaden inny system grzejników wodnych c.o