Chłodnictwo

W chłodniach o przepływie przeciwprądowym, system zraszania stanowią dysze, zaś w chłodniach o przepływie krzyżowym, system zraszania jest co do zasady bezciśnieniowy. W celu poprawnej pracy chłodnie o przepływie przeciwprądowym wymagają zamontowania eliminatora unosu, ze względu na unoszoną wodę wraz z zasysanym powietrzem. Dla chłodni o przepływie krzyżowym, stosowanie eliminatora unosu, nie jest zawsze konieczne. Dla obu typu chłodni mają zastosowanie wentylatory ssące. Chłodnie wentylatorowe o przepływie krzyżowym stosuje się przede wszystkim ze względu na niższy poziom mocy akustycznej oraz miejszą wysokość.
W zależności od jakości wody cyrkulującej w chłodni, GEa Polacel stosuje cztery rodzaje wypełnień w postaci:
● tzw.filmu 12 mm dla wody najczystszej (głównie dla instalacji klimatyzacji),
● tzw fimu 19 mm (woda przemysłowa),
● krat NF20 o szerokości kanału 20 mm (woda np. z zawartością oleju),
● krat P40 o wielkości oczek 40 mm (m.in. dla ścieków papierniczych), które można czyścić mechanicznie. (...)